W malowniczej gminie Bisztynek, mieszkańcy Pleśnika mieli powód do radości przedświątecznej – 18 grudnia 2023 r. z radością przyjęli otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi osiedlowej. Całość finansowania projektu pokrył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Inwestycja, znana pod nazwą „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 238/6 w miejscowości Pleśnik, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR” została oficjalnie oddana do użytku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, co było dodatkowym prezentem dla lokalnej społeczności.

Projekt ten jest częścią szerszego celu Gminy Bisztynek dotyczącego poprawy standardów dróg osiedlowych na terenach wiejskich. Jak wspomniano wcześniej, całość inwestycji została sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako forma wsparcia dla rolniczych społeczności.

Firma Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka była odpowiedzialna za wykonanie inwestycji. W ciągu ostatnich trzech lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał Gminie Bisztynek ponad 1,8 mln złotych w formie bezzwrotnej pomocy finansowej. Ta pomoc umożliwiła realizację inwestycji nie tylko w Pleśniku, ale również w Sątopach-Samulewo, Wojkowie, Troksach, Sątopach I i Łąbławkach.