Nadchodzący 1 maja 2024 roku będzie oznaczać dwudziestolecie od momentu, kiedy Polska dołączyła do kohorty krajów Unii Europejskiej. Ta chwila niewątpliwie stanowiła punkt zwrotny w historii naszej Ojczyzny, jak również miała ogromne znaczenie dla całej europejskiej Wspólnoty. Ten jubileusz jest idealnym okazją do zrobienia podsumowania dwudziestu lat członkostwa oraz wyznaczenia wyzwań, które czekają na „europejską rodzinę” w najbliższym czasie. Te zagadnienia były głównym tematem konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową.

Event zatytułowany „20 lat Polski w Unii Europejskiej” przyciągnął do siedziby PAP w Warszawie wielu wybitnych gości, zarówno z kręgów polityki, dyplomacji, nauki, biznesu, jak i samorządów. Do grona tych osób zaliczyć można tych, którzy dzięki swoim działaniom przyczynili się do skutecznego procesu integracji Polski z resztą Wspólnoty.

„Dzisiejsze wydarzenie jest oczywiście nawiązaniem do historii i niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy gościć tych, którzy przez ostatnie lata, stopniowo wprowadzali nasz kraj w struktury Unii. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to teraźniejszość i przyszłość oraz odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłego kierunku UE oraz miejsca Polski w tej Wspólnocie” – tak swoje przemówienie otwierające konferencję rozpoczął Marek Błoński, prezes Polskiej Agencji Prasowej.

Podsumowanie 20 lat obecności Polski w UE jest niewątpliwie pozytywne. Obchodzenie tego jubileuszu wiąże się z przekonaniem, że ten okres był dla naszego kraju jednym z najkorzystniejszych etapów w jego historii. Statystyki te potwierdzają: odsetek PKB per capita Polski w stosunku do średniej unijnej wzrósł z 51,5% w 2004 roku do 80% obecnie. Dodatkowo, dzięki polityce spójności, do naszego kraju trafiło ponad 161 miliardów euro. Te fundusze wspomagały inwestycje w sektorach transportu, energetyki, ochrony środowiska, innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także obszar społeczny.