12 czerwca na obszarze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze. Inicjatorem tego przedsięwzięcia byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia E. Orzeszkowej. Manewry ratownicze odbyły się pod mottem „Nie Stój – Ratuj!”. Ta inicjatywa miała na celu propagowanie odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Ważnym aspektem tych manewrów było również zacieśnianie więzi między uczestnikami, stąd też duże znaczenie przypisywane było integracji. W ramach przedsięwzięcia, w manewrach uczestniczyli także uczniowie z bartoszyckich szkół podstawowych. Poprzez taką formę aktywności, młodzi ludzie mieli okazję zdobywać praktyczne umiejętności, które mogą okazać się niezbędne w przypadku prawdziwej sytuacji zagrożenia.