10 czerwca miała miejsce uroczystość pożegnania radnych pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. To wydarzenie zostało zorganizowane w Olsztynie, a dokładniej w tamtejszym zamku. W trakcie ceremonii radni otrzymali gratulacje oraz podziękowania za owocną współpracę.

Jednym z uhonorowanych był Jakub Jakutowicz, który jest uczniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach. Osoby znające tę placówkę często nazywają ją potocznie „elizką”. Jakutowicz odebrał gratulacje i podziękowanie za swoją pracę i wkład w działalność Młodzieżowej Rady Sejmiku.

Po pożegnaniu pierwszej kadencji, nadszedł czas na zaprezentowanie nowych twarzy. Na drugą kadencję powołano Michała Warnawskiego, który również jest uczniem „elizki”. Z pewnością będzie kontynuować dobrą pracę swojego starszego kolegi i reprezentować szkołę na forum Młodzieżowej Rady Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego.