Osoby mieszkające na terenie powiatu bartoszyckiego mają teraz możliwość cieszenia się nowo wybudowaną strzelnicą, która zlokalizowana jest w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach. Ta nowoczesna strzelnica jest dostępna nie tylko dla uczniów tej placówki, ale także dla różnych organizacji oraz dla pozostałych szkół zlokalizowanych w granicach powiatu.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach zbudowano strzelnicę pneumatyczną typu zamkniętego, której fundusze pochodziły między innymi od Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozyskiwanie środków było częścią projektu pod nazwą „Strzelnica w powiecie”.

Jan Zbigniew Nadolny, Starosta Powiatu Bartoszyckiego, wyjaśniając cel tego programu, podkreślił, że chodzi o pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk kładziony jest na uczniów uczęszczających do klas o profilu wojskowym. Nadolny zaznaczył również, że strzelnica jest otwarta dla członków organizacji działających na rzecz obronności państwa, co sprawia, że jest to kolejne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Uroczyste otwarcie nowo powstałej strzelnicy miało miejsce w pierwszej połowie lutego. Cały projekt kosztował 371.869 złotych, z czego Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowało 296.646,70 złotych.

Wszystkie zainteresowane korzystaniem ze strzelnicy organizacje i szkoły mogą skontaktować się z sekretariatem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach pod numerem telefonu: 533 327 608.