W mieście Bartoszyce obecnie realizowany jest ambitny projekt przebudowy placu Bohaterów Westerplatte. To największe przedsięwzięcie inwestycyjne, które zostało podjęte w tym mieście od wielu lat. Pieniądze na ten cel zostały zdobyte przez Gminę Miejską Bartoszyce z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Informacje dotyczące postępu prac można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce. Z danych tam zamieszczonych wynika, że najbardziej dynamiczny rozwój obserwowany jest teraz przy budowie amfiteatru. Zadaszenie sceny już stoi, a w tej chwili intensywne prace toczą się na trybunach tej budowli. Na ich szczycie montowane są chodniki oraz kamienne balustrady i schody.

Widoczne są także prace związane z pracami od strony wejścia na plac, gdzie planowana jest budowa parkingu. Pracownicy firmy odpowiedzialnej za realizację inwestycji zajmują się obecnie przygotowaniem podłoża pod drogę dojazdową, układaniem krawężników wzdłuż niej oraz wokół przyszłego parkingu.

Całkowity koszt „Przebudowy placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach” szacowany jest na ponad 27,5 mln zł. Z tej sumy, kwotę 21,85 mln zł Gmina Miejska Bartoszyce uzyskała z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.