Może się to wydawać zaskakujące, ale problem bezdomności dzieci rośnie. W najnowszym raporcie ujawniono, że w województwie warmińsko-mazurskim blisko 1200 osób nie ma dachu nad głową, z czego 10 osób stanowią dzieci. W całej Polsce z problemem bezdomności zmaga się około 2000 dzieci.

Skąd biorą się bezdomne dzieci w Polsce?

Polska jest dla bezdomnych wyjątkowo niesprzyjającym miejscem, a to ze względu na trudne warunki pogodowe. Niestety, problem bezdomności jest i u nas obecny, a każdego roku przybywa kolejnych ludzi nieposiadających stałego miejsca zamieszkania. Zdarza się, że osoby bezdomne mają właśnie dzieci i one najczęściej podzielają los rodziców.

Mniejszy odsetek bezdomnych dzieci w naszym kraju stanowią osoby małoletnie uciekające z domów, z reguły przed przemocą. Bez pomocy z zewnątrz dzieci te nie mają szans na rozpoczęcie normalnego życia.

Eksperci wskazują, że w przypadku bezdomności dzieci liczba nie ma znaczenia. Każde bezdomne dziecko jest oznaką swego rodzaju porażki systemu. A przecież problem bezdomności w Polsce jest i tak znacznie mniejszy niż w USA, czy Rosji, gdzie liczba bezdomnych dzieci idzie w miliony.

Kto pomaga bezdomnym?

Osoby bezdomne w Polsce mogą korzystać z noclegowni, gdzie otrzymują nie tylko miejsce do spania, ale także ciepły posiłek. To jednak nie są miejsca idealne do życia, zwłaszcza dla dzieci. W schroniskach dla bezdomnych panują surowe warunki, ale to nie one są największym problemem. Przebywający w schroniskach dorośli często nie mogą dojść do porozumienia, a także kradną sobie nawzajem rzeczy.

To właściwie wszystko, jeśli chodzi o pomoc bezdomnym. Znalezienie się bez dachu nad głową uruchamia domino problemów z otrzymaniem zatrudnienia i świadczeń. Dlatego zjawisku bezdomności trzeba przede wszystkim zapobiegać, konieczne są również konkretne kroki podejmowane przez rząd. Pracownicy pomocy społecznej od lat starają się wywierać nacisk na rządy, by forsować zmiany.

Wiedzieliście, że w Polsce jest aż tyle bezdomnych dzieci?