Decyzją radnych nie przyjęto propozycji podwyżki opłat za kwatery cmentarne w Bartoszycach. Wpływ na to miała przede wszystkim wysokość podwyżki, która wyniosła niemal 1500 zł. Zamiast 675 zł za rezerwację miejsca na cmentarzu na 20 lat, trzeba by było płacić 2160 zł, co stanowi ogromną różnicę.

Radni nie chcą dodatkowo obciążać mieszkańców

Obecnie miasto dopłaca około 40 tys. zł miesięcznie do utrzymania miejsc pochówku. Mimo to radni nie uchwalili podwyżki, która miała wynieść aż 1,5 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że temat podwyżki nie wróci. Można natomiast liczyć na to, że będzie ona znacznie mniejsza. Radni zdecydowali, że nie można dodatkowo obciążać mieszkańców Bartoszyc zmagających się z rosnącymi kosztami życia. Niestety, wszyscy musimy liczyć się z tym, że miejsca pochówku będą coraz droższe. Wszystko przez brak możliwości tworzenia nowych miejsc, a ze względu na starzenie się społeczeństwa zapotrzebowanie jest coraz większe. Rosną również koszty utrzymania cmentarzy. Ceny poszczególnych kwater także się różnią. Im dogodniejsze miejsce, np. bliżej alejki, tym wyższe opłaty.