Bartoszyccy radni zwrócili uwagę na kolejny ważny aspekt życia w Bartoszycach. Tym razem skupiono się na drogach i bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, powołując specjalną komisję. Swoje uwagi może zgłaszać każdy. Do 31 maja potrwa nabór wniosków w sprawie.

Drogi w Bartoszycach będą bezpieczniejsze?

Podkomisja „Bezpieczny Uczestnik Ruchu” została utworzona w bartoszyckiej radzie miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach miasta. To kolejny krok w kierunku tworzenia codzienności, w którym żyje się lepiej. Przewodniczący podkomisji apeluje do mieszkańców, aby także zaangażowali się w jej prace poprzez zgłaszanie uwag i pomysłów. Członkowie podkomisji będą weryfikować oznakowania dróg i wyposażenie przestrzeni miejskiej w elementy zapewniające bezpieczeństwo uczestników ruchu. Prace podkomisji będą prowadzone w formule hybrydowej, część informacji będzie wymieniana online, co usprawni działania zespołu. Mieszkańcy zostali zachęceni do zgłaszania wniosków i sugestii dotyczących nieprawidłowości oraz propozycji rozwiązań. Podkomisja ma na celu opracowanie zaleceń i sugestii oraz wskazanie ewentualnych potrzeb zakupu niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo na drogach.