Program grantowy o nazwie „Razem dla eko-zmiany”, służący promocji i wsparciu ekologicznego transportu, stał się przedmiotem zainteresowania radnego Karola Kapuścińskiego z Bartoszyc. Zaprezentował on swój postulat do lokalnych urzędników, zastanawiając się nad możliwością aplikowania przez miasto o środki z tego funduszu.

Kapuściński wskazał, że wspomniany program jest dziełem jednego z dużych banków, który nawiązał współpracę z czołowym producentem ładowarek do samochodów elektrycznych oraz Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). Zgodnie z rezolucją Rady Miasta Bartoszyce, miasto powinno rozpocząć współdziałanie z PSPA. Celem „Razem dla eko-zmian” jest pokrycie wydatków na budowę, utrzymanie i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 2 x 11kW przez okres dwóch lat. Wartość grantu będzie ustalana indywidualnie dla każdego wniosku, bez konieczności wkładu własnego.

Radny podkreślił także szereg korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie, takich jak poprawa jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych czy obniżenie poziomu hałasu i zużycia energii oraz paliw w transporcie. Jego zdaniem, realizacja tej inicjatywy mogłaby przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do roku 2050.

Dodatkowo, jak zauważył Kapuściński, udział Bartoszyc w tym projekcie grantowym mógłby zaowocować darmowym uzyskaniem, instalacją i utrzymaniem komercyjnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które obecnie nie są dostępne na terenie miasta.