Przez długi czas Warmia i Mazury były uważane za zaniedbane, drugorzędne obszary Polski. Jednakże sytuacja ta uległa drastycznej zmianie dzięki realizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programom rozwojowym. Z najnowszej, już ósmej edycji Polskiego Ładu, na te regiony przekazano ponad miliard złotych. Dzięki takiemu wsparciu, długotrwałe problemy jak wysokie bezrobocie sięgające 30%, brak perspektyw rozwoju i stagnacja ekonomiczna zaczynają ustępować miejsca nadziei na lepsze jutro.

Co niedawno jeszcze wydawało się nieosiągalne, teraz staje się realne. Dynamizacja Warmii i Mazur jest możliwa dzięki znaczącym inwestycjom, które są finansowane ze środków rządowych. Przyjęto ponad 200 wniosków samorządowych dotyczących różnorodnych projektów i inwestycji, które przyczyniają się do ożywienia tego obszaru. Te działania prowadzą do odrodzenia się Warmii i Mazur, które powoli ale pewnie zmieniają swój obraz pod kątem gospodarczym i społecznym.