Tydzień przed nadchodzącymi wyborami, informacje o rezultatach ósmego naboru w ramach inwestycyjnej części Polskiego Ładu zostały podane do publicznej wiadomości przez rząd. Zgodnie z tymi danymi, samorządy powiatu bartoszyckiego otrzymają ogromną sumę – ponad 62 milionów złotych!

Inwestycje te przyczynią się do realizacji szeregu projektów: od budowy dróg, poprzez modernizację placówek edukacyjnych, aż po zwiększenie bezpieczeństwa na chodnikach i drogach. Z tych wszystkich funduszy najwięcej, konkretnie ponad 12 milionów, będzie przeznaczonych na rozwój miasta Bartoszyce.

Zaprezentowano również konkretną listę dotacji z ósmej rundy Polskiego Ładu przeznaczonych dla powiatu bartoszyckiego:

W ramach strategii dla Powiatu Bartoszyckiego, środki będą przeznaczone na następujące projekty:

– Remont dachu, wraz z wymianą pokrycia dachowego głównego budynku oraz sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym imienia S. Żeromskiego w Bartoszycach, co obejmuje również remont elewacji. Kwota przeznaczona na ten cel to 2 705 331,81 złotych;
– Kapitalny remont dachu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, na co zostanie przeznaczone 1 426 167,51 złotych;
– Przebudowa odcinka drogi powiatowej DP 1422N między miejscowościami Bisztynek, Frąknowo i Jeziorany. Na ten cel zostanie przeznaczone 6 650 000 złotych.