W dniu 30 listopada doszło do zawarcia umowy między Gminą Sępopol a Nadleśnictwem Bartoszyce, której przedstawicielami byli odpowiednio burmistrz Irena Wołosiuk oraz nadleśniczy Artur Kurek. Przedmiotem porozumienia było przekazanie przez Nadleśnictwo ponad 160.000 złotych na wsparcie części kosztów wkładu własnego Gminy w ramach strategicznego programu inwestycyjnego rządu pod nazwą „Polski Ład”.

Informacje na temat tej współpracy można znaleźć na stronie internetowej miasta Sępopol. Jak wynika z publikacji, finansowe wsparcie ze strony Nadleśnictwa Bartoszyce pozwoli na przeprowadzenie intensywniejszego korytowania i użycie grubszych niż zazwyczaj warstw konstrukcyjnych dróg. Dzięki temu nawierzchnia drogi będzie lepiej chroniona przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas transportu drewna z okolicznych lasów.

Całościowy koszt inwestycji, wynoszący niemal 10.000.000 złotych, obejmuje modernizację 13 odcinków dróg na obszarze Gminy Sępopol. Zgodnie z wymaganiami programu „Polski Ład”, gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% kwalifikowanych kosztów inwestycji, a na ten cel przeznaczone będą właśnie fundusze otrzymane od Nadleśnictwa.

Aktualny etap realizacji projektu obejmuje przekazanie terenów budowy dla sześciu odcinków dróg znajdujących się w miejscowościach Lwowiec, Wiatrowiec (gdzie powstaną dwie drogi), Ostre Bardo, Wodukajmy oraz Gierkiny.