Bartoszyce są siedzibą gminy i miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim, dawne nazwy to: Barsztyn, Bartenstein (niem.) oraz Barštynas (lit.). Leży w Barcji na Nizinie Sępopolskiej, nieopodal rzeki Łyny. Miasto i gmina stanowią dziś ważny węzeł komunikacyjny i usługowy oraz centrum administracyjne. Burmistrzem gminy jest Piotr Petrykowski.

Historia gminy

Po II wojnie światowej nastąpił podział dawnych ziem Prus Wschodnich. Nowa wschodnia granica państwa polskiego biegła przez dawny powiat frydlandzko-bartoszycki. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z maja 1946 roku, Bartoszyce stały się częścią województwa olsztyńskiego. Powiat bartoszycki podzielono na gminy, miasto Bartoszyce zostało siedzibą gminy miejskiej. W roku 1972 istniejące wówczas gromady przekształcono w gminy. Główną władzę w mieście byli naczelnicy.

Następnym krokiem było powołanie Urzędu gminy oraz Urzędu Miasta w Bartoszycach. Powiat bartoszycki przestał istnieć w czerwcu 1975 roku, a Urząd Miast i Gminy zostały podporządkowane Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie. Kolejne zmiany nastąpiły w styczniu 1999 roku, gdy Bartoszyce stały się częścią województwa warmińsko-mazurskiego.

Gospodarka

Położenie Bartoszyc przy głównym szlaku komunikacyjnym sprzyja rozwojowi gospodarki. Dlatego do przejścia granicznego w Bezledach prowadzi droga krajowa nr 51, skąd można się dostać do Kaliningradu, krajów skandynawskich, na Litwę, Estonię i Łotwę. Łatwość komunikacji prowadzi do dużej liczby podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych w Bartoszycach – sumarycznie 4240. Najbardziej rozwinięta branżą produkcyjną jest meblarstwo i branża odzieżowa. Zarówno w mieście jak i na przyległych terenach jest możliwość inwestycji w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aby ułatwić inwestycje, funkcjonuje też Bank Terenów Inwestycyjnych.

Bartoszyce współpracują również z siecią miast partnerskich: Varena (Litwa), Berezno (Ukraina), Bagrationowsk i Pioniersk (obwód kaliningradzki), Emmaboda (Szwecja), Nienburg (Niemcy) oraz polskim miastem Mława.