Rolnicy, hodowcy zwierząt i przedsiębiorcy mają szansę na odszkodowanie z powodu szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną. W zeszłym roku zgłoszono zniszczenia, które w sumie wyceniono na nieco ponad 10 milionów złotych! Co ciekawe, za zdecydowanie większą część tej kwoty odpowiadają bobry. Dane te dotyczą województwa warmińsko-mazurskiego.

1,6 tysiąca zgłoszeń na Warmii i Mazurach

Zwierzęta objęte w Polsce ochroną mają prawo do swobodnego życia i nie mogą być niepokojone przez niezadowolonych rolników i przedsiębiorców. Działalność dzikich zwierząt nierzadko kłóci się z interesami ludzi. Tytułem strat poniesionych w wyniku bytowania bobrów, wilków i żubrów wypłacono na terenie Warmińsko-Mazurskiego ponad 10 milionów złotych.

W 2021 roku zgłoszono w sumie 1,6 tysiąca wniosków. Dotyczyły one głównie szkód spowodowanych przez bobry. W wyniku zniszczeń odnotowano rekordowe ilości zalanych upraw i terenów zielonych. Łączna kwota odszkodowań za bobry wyniosła 9,9 milionów. Szkody wyrządzone przez wilki i żubry były znacznie mniejsze i wyniosły w sumie 285 tysięcy złotych.

Wypłacono mniej odszkodowań w stosunku do ubiegłych lat

Kwota 10 milionów złotych wydaje się zawrotna, ale jest niższa niż w latach ubiegłych. Wynika to z większej świadomości ludzi. Są szkody, na które ludzie nie mają wpływu, ale wielu można uniknąć. Liczy się odpowiednie zabezpieczanie zwierząt hodowlanych. Tym sposobem hodowcy unikają ataków dzikich zwierząt na zwierzęta w gospodarstwie. Wydaje się to oczywiste, ale nie zawsze tak było.

Obecnie największym zagrożeniem dla zwierząt hodowlanych są wilki, którym zdarza się atakować nawet domowe psy. Niezabezpieczone gospodarstwa to dla wilczych stad otwarte bufety. Raporty RDOŚ jasno wskazują, że świadomość hodowców znacznie się zwiększyła i obecnie coraz rzadziej zdarzają się przypadki ataków wilków na zwierzęta hodowlane.

Co ciekawe, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można ubiegać się o odszkodowanie z powodu strat wyrządzonych przez gatunki zwierząt chronionych. Kto wie, ten ma szansę na całkowite pokrycie poniesionych strat.