Od nowego roku wprowadzono elektroniczną legitymację ZUS. To oznacza, że od teraz emeryci i renciści nie muszą nosić przy sobie tradycyjnej legitymacji. Elektroniczny dokument uprawnia do korzystania z ulg i zniżek, tak samo, jak legitymacja w wersji plastikowej. Okazuje się, że seniorzy chętnie korzystają z urządzeń mobilnych, gdyż już pierwszego dnia w aplikacji mObywatel zalogowało się 60 tys. osób.

Seniorzy chętnie korzystają z dobrodziejstw elektroniki

Nie da się ukryć, że technologia jest obecnie źródłem wielu udogodnień. Pozwala oszczędzać czas i usprawnia załatwianie spraw urzędowych. Nic dziwnego, że seniorzy chętnie uczą się posługiwania smartfonami i aplikacjami mobilnymi, dzięki którym mogą szybciej i skuteczniej załatwiać codzienne sprawy. Dobrym przykładem jest elektroniczna legitymacja ZUS, którą pobrało już 130 tys. osób, a przecież udostępniono ją miesiąc temu. Warto podkreślić, że seniorzy nie mają obowiązku korzystania z elektronicznej legitymacji. Wciąż dostępna jest tradycyjna wersja. Podobnie jest z innymi sprawami urzędowymi. Na razie aplikacje online są wygodniejszą alternatywą. Być może w przyszłości całkowicie zastąpią papierowe dokumenty i stacjonarne załatwianie spraw w urzędach.