W ostatnich tygodniach mieszkańcy Bartoszyc byli świadkami intensywnych prac budowlanych, które miały miejsce na ulicy Andersa. Celem działalności jest jej gruntowna przebudowa, co ma na celu poprawę warunków infrastruktury.

Według informacji opublikowanych na oficjalnym profilu Urzędu Miasta Bartoszyce na portalu społecznościowym Facebook, dotychczasowe prace obejmowały demontaż mineralno-asfaltowej nawierzchni oraz chodników. W niektórych sekcjach drogi prowadzone są obecnie prace ziemne, które mają na celu wykonanie odpowiedniej podbudowy. Następnym krokiem będzie realizacja projektu budowy sieci odprowadzającej wody deszczowe.

Celem głównym całego projektu jest kompleksowa modernizacja obszaru o długości około 580 metrów, na którym położona jest ulica Andersa. Zakres prac budowlanych jest szeroki i obejmuje takie zadania jak: renowacja nawierzchni ulicy, przebudowa i tworzenie nowych ciągów pieszych, zjazdów, instalacji kanalizacji deszczowej oraz systemu oświetlenia drogowego.

Przed miejscem, gdzie ulica Tartaczna krzyżuje się z ulicą Andersa, planowane jest utworzenie przejścia dla pieszych. Dalej, w kierunku Połęcza, ulica Andersa zostanie skomunikowana z drogą gminną.

Planowany termin ukończenia wszystkich prac to koniec grudnia 2023 roku. Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 1.524.050,07 złotych.