W czerwcu 2022, radny miasta Bartoszyce, Jarosław Puszko, podjął działania w miejscowym ratuszu, zmierzające do poprawy infrastruktury miejskiej. Konkretnie chodziło o wymianę kostki brukowej na terenie parkingu znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 4.

Podczas interwencji radnego, zwrócił on uwagę na fragment starej trylinki przy parkingu umiejscowionym obok boiska typu „Orlik”, które przynależy do Szkoły Podstawowej nr 4 w Bartoszycach. Wyraził niepokój, twierdząc, że stan techniczny trylinki jest zatrważający. Zaznaczył, iż ma ona ponad 50 lat, co przekłada się na jej nieatrakcyjny wygląd. Co więcej, stwierdził, że uszkodzenia, jakie posiada ta nawierzchnia, mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi korzystających z tego miejsca – uczniów szkoły, kadry nauczycielskiej czy mieszkańców miasta korzystających z boiska. Wskazał także na fakt, że po opadach deszczowych nawierzchnia staje się śliska i łatwo można na niej doznać urazu, na przykład skręcenia kostki. Parking, którego dotyczyła interwencja radnego, nie jest obszernym terenem – zajmuje jedynie około 100 metrów kwadratowych.

Radny Puszko zwrócił także uwagę na dziewięć palet z kostką brukową, które od ponad dwóch lat są przechowywane w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego parkingu. Wskazał, że mogłyby one posłużyć do wymiany uszkodzonej trylinki i tym samym poprawić jakość nawierzchni oraz bezpieczeństwo korzystania z tego miejsca.