Aktywności dla najmłodszych, takie jak turnieje i gry, zostaną zorganizowane głównie w miejscach edukacyjnych takich jak przedszkola czy szkoły. Natomiast starsi obywatele miasta Bartoszyce będą mogli skorzystać z różnego rodzaju zajęć na świeżym powietrzu, które przygotowują lokalne stowarzyszenia.

Konkurencja pomiędzy miastami i gminami poprzez sport to inicjatywa rozpoczęta w roku 1995 przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. To wydarzenie o zasięgu krajowym jest skierowane do jak najszerszego grona osób, mające na celu promowanie aktywności fizycznej.

Podczas trwania tego wydarzenia, różne samorządy wraz z jednostkami zajmującymi się sportem i rekreacją na szeroką skalę, a także kluby, stowarzyszenia oraz instytucje edukacyjne, organizują różnego rodzaju imprezy, turnieje i pikniki. Głównym celem tych przedsięwzięć jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych. Jednocześnie uczestnicy mają szansę zdobyć punkty w klasyfikacji Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Nagrodą główną dla tych, którzy zdobędą czołowe miejsca w XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin, jest dofinansowanie przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich pikniku sportowo-rekreacyjnego. Piknik ten zostanie zorganizowany jesienią tego roku na terenie zwycięskiego samorządu.