Ze względu na obecne warunki atmosferyczne, które obejmują topniejący śnieg oraz intensywne opady deszczu, zdolność gruntów do zatrzymania wody jest znacznie ograniczona. Te czynniki przyczyniły się do znacznej podwyżki poziomu rzeki, co spowodowało jej wylanie. W związku z tym, lokalny Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o szczególną ostrożność i informuje, że bieżąco monitoruje sytuację.

Na oficjalnym profilu Facebookowym Urzędu Miejskiego został opublikowany post, który informuje o sytuacji: „Niedawne opady deszczu i odwilż doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzece Łynie. Szczególnie niebezpieczna sytuacja panuje w Parku Elizabeth, przy stawie nazwanym „Serce”, gdzie wyraźnie widoczne jest rozlewisko rzeki. Apelujemy do naszych mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie spacerów w tym rejonie. Teren ten zostanie dodatkowo oznakowany jako potencjalnie niebezpieczny. Chcemy również zapewnić, że pracownicy odpowiednich wydziałów naszego Urzędu Miasta w Bartoszycach nieustannie monitorują poziom wody w rzece”, brzmi komunikat.