Miasto Bartoszyce ma nowe powody do radości – otrzymało środki finansowe na modernizację kompleksu sportowego z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zawarło dwie umowy dotyczące miejscowej infrastruktury. Pierwsza z umów dotyczy remontu ulicy Ogrodowej, natomiast druga koncentruje się na budowie ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego przy ulicy Kętrzyńskiej.

Z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, edycja 2023, który jest koordynowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Bartoszyce otrzymały fundusze na „Modernizację kompleksu sportowego ORLIK 20212 przy ul. Traugutta”. Projekt obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, instalację syntetycznej nawierzchni trawiastej, budowę ogrodzenia wokół całego kompleksu, modernizację oświetlenia boisk (w tym wymianę opraw oświetleniowych), renowację zaplecza sanitarno-szatniowego (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i odwodnienie posadzki) oraz nadzór inwestorski. Wartość tego dofinansowania wynosi 600 tys. zł, a planowany termin realizacji to lata 2024-2025.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce możemy przeczytać o podpisaniu „dwóch umów z wykonawcami kolejnych zaplanowanych inwestycji: przebudowy ulicy Ogrodowej oraz budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej.” Pierwsza z tych umów została podpisana 4 marca. Wykonawcą robót będzie firma Technomel Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego. Według urzędu, zakres prac obejmować będzie „przebudowę jezdni drogi gminnej o łącznej długości niemal 400m wraz z budową oświetlenia ulicznego i odwodnienia drogi. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej”.